Denna blogg hör ihop med Lez on Screen

torsdag 16 april 2009

Lezfilmens mystik

Din förmåga att ta till dig denna form av sexualitet, din såkallade läggning och din sinnesstämning för stunden spelar självklart in i din kapacitet att uppfatta lezfilmernas attraktion. Ingen uppfattar en film på samma sätt, alla får sin egen känsla och energi av samma berättelse. Dina erfarenheter, din personlighet och dina tankebanor ger filmen sin charm och sin lyster. Utan dig finns den inte.

Det finns så många filmer med ett mer eller mindre tydligt lesbiskt tema. Jag såg min första för många år sedan och det var någonting i känslan och spänningen mellan kvinnorna som fick mig att häpna. Visst kan det finnas spänningar och sköna vibbar även i heterofilmer men på något sätt så når de aldrig upp till lezfilmens kvalitet. Attraktionen mellan två kvinnor, mystiken och den statiska kärlek som ligger alldeles still i luften och bara vibrerar, den kan du bara finna här.

Inga kommentarer: